Svenska kyrkan

Utveckling av klimatuppföljningen på nationell nivå inom Svenska kyrkan, med fokus på scope 3-utsläpp. Arbetet omfattar bland annat fallstudier, dataanalys och systemutveckling.