Tidigare uppdrag

Över åren har jag haft förmånen att få arbeta i väldigt många olika uppdrag och sammanhang, med många kloka människor. Allt med fokus på en hållbar utveckling! Här ser ni några exempel på tidigare genomförda uppdrag.

 • Utbildningsradion / Bilda

  Samtalsledare för en serie av existentiella samtal inspelade i Nikolaikyrkan. Samtalen handlade om olika perspektiv på människan och klimatkrisen. Samtalen kan ses här: UR Samtiden – Hållbarhet och existens | UR Play

 • Region Örebro län

  Planerade och genomförde en större utbildningsinsats för hållbart entreprenörskap i projektet ”Framtidsentreprenörerna”. Arbetet bestod av föreläsningar, workshops och individuell rådgivning till entreprenörer.

 • Thorén Business School

  Föreläsningar och workshops för elever med fokus på hållbart företagande, entreprenörskap och grön ekonomi.

 • Consensus

  Föreläsningar om hållbar utveckling och hållbart företagande som del av olika YH-utbildningar.

 • Göteborgs stift

  Projektledare för ett nationellt projekt om ökat återbruk av möbler med utgångspunkt i en digital plattform för återbruk och rekond av möbler. Projektet pågår 2023-2024.

 • Örebro universitet

  Föreläsningar och workshops om hållbart entreprenörskap för studenter på Måltidsekologiska programmet samt Musikproduktionsprogrammet.

 • Handelskammaren Mälardalen

  Kartläggning och analys av näringslivets hållbarhetsarbete i Örebro län med fokus på möjligheter och hinder genom djupintervjuer med ett 20-tal företag i olika branscher.

 • Region Västmanland

  Kartläggning och analys av företagsfrämjande i regionen med fokus på hållbart entreprenörskap. Djupintervjuer, analys och rekommendationer till fortsatt främjandearbete inom regional utveckling.

 • Svealandstrafiken

  Klimatkartläggning av verksamheten enligt GHG-protokollet. Ledningsgruppsseminarier och stöd vid framtagande av hållbarhetsredovisning.

 • Statens bostadsomvandling AB

  Rådgivning och stöd i utvecklingen av det strategiska hållbarhetsarbetet. Textproduktion till hållbarhetsredovisning.

 • Svenska kyrkan

  Utveckling av klimatuppföljningen på nationell nivå inom Svenska kyrkan, med fokus på scope 3-utsläpp. Arbetet omfattar bland annat fallstudier, dataanalys och systemutveckling.

 • Lunds stift

  Kartläggning av miljöarbetet i församlingarna i Lunds stift genom enkätundersökning och djupintervjuer, samt analys av resultatet och rekommendationer för det fortsatta arbetet med stöd till församlingarna.