En annan framtid är möjlig!

Det är mycket som står på spel. Vi befinner oss i ett klimatnödläge på jorden, och påverkar ekosystemen på ett riskfyllt sätt. Glädjande nog blir vi allt fler som vill vara med och ta ansvar för att lämna över en hel och frisk planet till kommande generationer.

För att lyckas med det krävs hållbart ledarskap, kunskap, beteendeförändringar och en förändrad livsstil hos oss alla.


Bronner Hållbarhet är Sara, utbildad miljöekonom med drygt 25 års erfarenhet av arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor i både privat och offentlig sektor.

I mina tidigare uppdrag har jag arbetat med analyser och utredningar, förändringsprocesser, projektledning, kommunikation och utbildning kring hållbarhetsfrågor. De senaste åren har jag haft uppdrag hos bland annat Statens bostadsomvandling, Svealandstrafiken, Svenska kyrkan, Region Västmanland, Örebro universitet och Handelskammaren Mälardalen.