Vill ni också bidra till en bättre framtid?

Bra! Glädjande nog blir vi fler och fler som vill vara med och ta ansvar för att lämna över en hel och frisk planet till våra barn och barnbarn. Hejda klimatförändringarna, stoppa artutrotningen, värna våra skogar och hav och minska resursförbrukningen. Det ger hopp att vi är många! Men det är inte alltid som man kan lösa viktiga frågor ensam utan hjälp av andra. Ibland behövs mer inspiration, djupare kunskap och nya verktyg.

Behöver ert företag eller organisation stöd i arbetet med hållbarhetsfrågor så kan Bronner Hållbarhet hjälpa er. Läs mer under fliken Tjänster eller kontakta Sara via mail eller telefon så kan vi prata vidare.