Bronner Hållbarhet AB

sara bronner

En annan framtid är möjlig!

Glädjande nog blir vi allt fler som vill vara med och ta ansvar för att lämna över en hel och frisk planet till kommande generationer. Att med gemensamma krafter hejda klimatförändringar och  artutrotning, värna skogar och hav och minska resursförbrukningen. Vi behöver hitta sätt att existera i balans med jorden och allt annat levande – och ta oss ur den rovdrift på ekosystemen som pågår idag. För att lyckas med det krävs ledarskap, kunskap, beteende-förändringar och en förändrad livsstil hos oss alla.

Det ger hopp att vi är många som vill se en annan framtid! Men det är inte alltid man löser viktiga frågor ensam. Ibland behövs mer inspiration, djupare kunskap och nya verktyg och perspektiv för att lyckas med verklig omställning. Behöver ert företag eller organisation stöd i hållbarhetsarbetet, kontakta mig gärna så diskuterar vi hur jag kan hjälpa er.

Tjänster

  •  Föreläsningar och utbildningar om klimat- och miljöfrågor, allt från kortare inspirationsföreläsningar till längre utbildningsprogram
  • Strategiskt stöd vid t ex utveckling av ledningssystem, verksamhetsutveckling och i förändringsprocesser
  • Analyser och utredningar, t ex väsentlighetsanalyser, omvärlds/branschanalyser och klimatkartläggningar enligt GHGP
  • Projektledning
  • Moderatorsuppdrag och samtalsledning
  • Hållbarhetskommunikation, som hållbarhetsredovisning enligt ESRS, informationsmaterial och intern kommunikation
  • Interim miljö/hållbarhetschef
  • Styrelseuppdrag med fokus på strategiska hållbarhetsfrågor
  • Rådgivning och coachning kring hållbart entreprenörskap och hållbar idéutveckling

 

  • Särskild kompetens inom klimatfrågor, kommunikation, cirkulär ekonomi, livsmedel, hållbart resande samt hållbar konsumtion och inre hållbarhet.

Om Sara

Sara är utbildad miljöekonom och har drygt 25 års erfarenhet av arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor i både privat och offentlig sektor. Det har framförallt handlat om analyser och utredningar, förändringsprocesser, projektledning, kommunikation och utbildning kring hållbarhetsfrågor. De senaste åren har hon haft uppdrag hos bland annat Statens bostadsomvandling, Svealandstrafiken, Svenska kyrkans nationella kansli, Region Västmanland, Handelskammaren Mälardalen, Örebro universitet, Göteborgs stift, Consensus, Thorén Business School, Trelleborgs och Huddinge kommun.

Hon har tidigare varit kommunalråd i Örebro kommun och haft en rad politiska uppdrag främst på samhällsbyggnadsområdet. Med erfarenhet av samhällsbyggande och företagande, och djupa kunskaper om hållbar utveckling kan hon leda och stötta i arbetet med att ställa om verksamheter i en hållbar riktning. I skärningspunkten där hårda fakta, mänskliga beteenden och affärs- eller verksamhetsnytta möts – det är där den verkliga förändringen kan ske.

Sara är en erfaren projektledare och rådgivare och en inspirerande föreläsare och utbildare. Här hittar du hennes fullständiga CV.

Sara nås via sara@bronnerhallbarhet.se eller 0708-555 230.

sara bronner