Välj en sida

Bronner Hållbarhet

Glädjande nog blir vi fler och fler som vill vara med och ta ansvar för att lämna över en hel och frisk planet till våra barn och barnbarn. Hejda klimatförändringarna, stoppa artutrotningen, värna våra skogar och hav och minska resursförbrukningen. Att existera i balans med jorden och allt annat levande – inte med den rovdrift som pågår idag. För det krävs kunskap, beteendeförändringar och en förändrad livsstil hos oss alla.

Det ger hopp att vi är många som vill se en hållbar omställning av vårt samhälle! Men det är inte alltid man kan lösa viktiga frågor ensam. Ibland behövs mer inspiration, djupare kunskap och nya verktyg. Behöver ert företag eller organisation stöd i arbetet med hållbarhetsfrågor, kontakta mig gärna så kan vi diskutera hur jag kan hjälpa er.

Mina tjänster:

  • Föreläsningar och utbildningar om klimat- och miljöfrågor. Särskild kompetens inom klimatförändringar, grön ekonomi, livsmedel, hållbart resande, upphandling och inköp, hållbar livsstil och inre hållbarhet. 

  • Stöd vid utveckling av miljöledningssystem

  • Analyser och utredningar

  • Projektledning

  • Moderatorsuppdrag och samtalsledning

  • Hållbarhetskommunikation

  • T f miljö/hållbarhetschef

  • Styrelseuppdrag

  • Rådgivning och coachning kring hållbart entreprenörskap

  • Förrättning av borgerliga begravningar

Om Sara

Sara är miljöekonom och har en lång och gedigen erfarenhet av arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor i både privat och offentlig sektor. Under många år har hon arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor hos företag och organisationer som Coop, Toyota, IKEA, Vin&Sprit, Region Örebro Län och Svenska kyrkan. Det har framförallt handlat om analyser, förändringsprocesser, kommunikation och utbildning kring hållbarhetsfrågor.

Hon har också varit kommunalråd i Örebro kommun och haft en rad politiska uppdrag främst på samhällsbyggnadsområdet. Med erfarenhet av samhällsbyggande och företagande, och djupa kunskaper om hållbar utveckling kan hon leda och stötta i arbetet med att ställa om verksamheter i en hållbar riktning. I skärningspunkten där hårda fakta, mänskliga beteenden och affärs- eller verksamhetsnytta möts – det är där den verkliga förändringen kan ske.

Sara är en erfaren projektledare och rådgivare och en inspirerande föreläsare och utbildare. Här hittar du hennes fullständiga CV.

Sara nås via sara@bronnerhallbarhet.se eller 0708-555 230.