Statens bostadsomvandling AB

Rådgivning och stöd i utvecklingen av det strategiska hållbarhetsarbetet. Textproduktion till hållbarhetsredovisning.