Lunds stift

Kartläggning av miljöarbetet i församlingarna i Lunds stift genom enkätundersökning och djupintervjuer, samt analys av resultatet och rekommendationer för det fortsatta arbetet med stöd till församlingarna.