Samarbete med Svenska kyrkan

Jag har tidigare arbetat som miljöstrateg i Örebro pastorat och haft flera uppdrag för andra delar av kyrkan. Det har gett mig en god kännedom om kyrkans miljöarbete och Färdplanen för klimatet. Utifrån det kan jag stötta församlingar, pastorat och kanslier som vill ta nya steg mot en mer hållbar verksamhet.


Utbildningar på olika teman anpassade för olika yrkesgrupper inom kyrkan som exempelvis vaktmästare, husvärdar och kockar, inköpare och förtroendevalda. Olika teman kan vara hållbar konsumtion, möbelåterbruk, hållbar mat, inre hållbarhet, resor och transporter och allmänna utbildningar om kyrkans arbete med Färdplan för klimatet.

Kortare inspirationsföreläsningar om hållbar utveckling, läget på jorden och Svenska kyrkans miljöarbete. Det kan vara nyttigt som en energipåfyllning i miljöarbetet! Även föreläsningar på samma teman som utbildningarna ovan. Föreläsningarna kan genomföras både fysiskt och digitalt.

Ibland kan det behövas lite extra stöd i processen att miljödiplomera sin verksamhet. Jag kan bland annat bistå med workshops för ledningsgruppen, kunskap om kraven i diplomeringsstandarden, den obligatoriska utbildningen för medarbetare och rådgivning kring planering av processen i stort inför en diplomering

För att kunna fatta kloka beslut behövs ibland mer fakta. Jag kan genomföra olika utredningar och kartläggningar och ge förslag och rekommendationer till fortsatt arbete. Det kan handla om analyser inför upphandlingar, resvaneundersökningar eller kartläggning av medarbetares attityder eller behov av stöd.

Läs fler tidigare uppdrag