Utbildningsradion / Bilda

Samtalsledare för en serie av existentiella samtal inspelade i Nikolaikyrkan. Samtalen handlade om olika perspektiv på människan och klimatkrisen. Samtalen kan ses här: UR Samtiden – Hållbarhet och existens | UR Play