Region Örebro län

Planerade och genomförde en större utbildningsinsats för hållbart entreprenörskap i projektet ”Framtidsentreprenörerna”. Arbetet bestod av föreläsningar, workshops och individuell rådgivning till entreprenörer.