Region Västmanland

Kartläggning och analys av företagsfrämjande i regionen med fokus på hållbart entreprenörskap. Djupintervjuer, analys och rekommendationer till fortsatt främjandearbete inom regional utveckling.