Handelskammaren Mälardalen

Kartläggning och analys av näringslivets hållbarhetsarbete i Örebro län med fokus på möjligheter och hinder genom djupintervjuer med ett 20-tal företag i olika branscher.