Tjänster

Rådgivning. Genom kortare eller längre rådgivningar kan ni får stöd i arbetet med affärsutveckling ur hållbarhetsperspektiv. Ni kan också få strategiskt och operativt stöd i er hållbarhetskommunikation och varumärkesbyggande.

Utbildning. Jag utbildar små och stora grupper i bland annat hållbart entreprenörskap, klimatfrågor, hållbar utveckling, Agenda 2030 och systematiskt miljöarbete. Utbildningarna kan genomföras som mer generella utbildningar för exempelvis arbetslag eller större medarbetargrupper men även målgruppsanpassade för exempelvis besöksnäringen, idrottsrörelsen eller specifika yrkesutbildningar.

Föreläsningar. Inspirationsföreläsningar om klimatfrågan, hållbar livsstil, hållbart entreprenörskap och cirkulär ekonomi.

Utredningar. Genomförande av kartläggningar och utredningar inför beslut eller framtagande av strategier.