Jag blir ganska nedslagen av debatten där man ställer viktiga klimat- och miljöåtgärder MOT arbetstillfällen och får det att låta som att vi måste välja mellan dem. Det är ett rejält feltänk, och inte ens ett val vi har att göra. När vi pratar om att ”ställa om till ett hållbart samhälle” (vilket politiker i ganska många olika partier gillar att säga) så innebär det ju just att ställa om. Från något ohållbart till något annat. Det innebär att vissa branscher kommer att krympa, och nya kommer att växa fram. Det innebär också att vissa jobb kommer att försvinna, och nya kommer skapas. Det är alltså som det ska att vissa arbetstillfällen kommer att försvinna! Det är just det som är en hållbar omställning. Förnekar man det så har man ju inte förstått vad ett hållbart samhälle betyder.

Vad vi borde diskutera är snarare hur vi kan få den här omställningen att gå snabbare, hur vi kan rusta människor med rätt kompetens för det, hur vi kan utveckla landet ur ett regionalt perspektiv, och hur vi kan se till att inga enskilda individer eller familjer kommer i kläm när just deras jobb försvinner. Men sluta säg att vi måste välja mellan klimatåtgärder och jobbtillfällen. Sluta ge någon i uppdrag att utreda en sådan avvägning. En skenande global uppvärmning kommer leda till en ekonomisk recession som vi nog aldrig sett förut, och det om något kommer vara ett hot mot jobbtillfällena.